Archiwum kategorii: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

#projekt #matematyka

Takie zwykłe drewniane klocki, które znamy z dzieciństwa, ale zadanie wyjątkowe. Należy tak ułożyć klocki, aby budowla pasowała do narysowanych na trzech ścianach cieni. Teoretycznie nie czysta matematyka, ale praktycznie ćwiczymy wyobraźnię przestrzenną,  określenie położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynację wzrokowo-ruchową,  sprawność manualną, koncentrację…

Dzięki projektowi  placówka została doposażona w wiele ciekawych pomocy edukacyjnych.

Rekrutacja dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza rekrutację dla  uczniów i nauczycieli  w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”     w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu.

Szczegóły:

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa,

zał. nr 1 A formularz rekrutacyjny uczeń,

zał. nr 1 B formularz rekrutacyjny nauczyciele,

zał. nr 2 deklaracja uczestnictwa

zał. nr 3 oświadczenie uczestnika RODO,

zał. nr 4 oświadczenie o rezygnacji,

zał. nr 5 zaświadczenie.

ogłoszenie_zajęćprojektowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór ofert na realizację zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”     w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu.

Szczegóły:

zap_of_szk, form_szkolenia

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z zakupem i dostawą wyposażenia IT do pracowni matematyczno-przyrodniczej.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór ofert na realizację zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia IT w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”     w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu.

Szczegóły:

2_zapyt_ofert_IT, form_of_IT

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z dostarczeniem doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór ofert na realizację zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z dostarczeniem doposażenia  pracowni matematyczno-przyrodniczej w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”     w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu.

Szczegóły:

1_zapyt_oert_wyposażenie, formm_of_wyposazenie

 

Zapytanie ofertowe na remont podsadzki

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór ofert na realizację zadania:

Wykonywanie zadań związanych z remontem pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu”
w ramach RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa nr XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs;
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:

zapyt_ofert_remont, form-ofert_remont, zlecenie