Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Paulina K. – przewodnicząca

Paulina K.. – zastępca

Paulina K.F. – skarbnik