Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Paulina K. – przewodnicząca

Ewa G. – zastępca

Małgorzata U. – skarbnik