Archiwum kategorii: Koronawirus – COVID-19

Informacja

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ STACJONARNYCH KLAS 1-3 OD 4 MAJA 2021r.

1.W czasie zdalnego nauczania klas starszych, uczniowie klas 1-3 mogą korzystać z wejścia głównego do szkoły.
2. Ze względu na ukończony remont części gospodarczej szkoły uczniowie klasy III realizują zajęcia w sali nr 5 ( parter).
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

5. Rodziców proszę o odprowadzanie dzieci ( i odbieranie) do drzwi wejściowych. Wejścia na teren szkoły proszę ograniczyć tylko do załatwiania spraw pilnych, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

7.Zużyte maseczki jednorazowe należy wyrzucać tylko i wyłącznie do oznakowanych pojemników znajdujących się na korytarzach parteru i piętra budynku.

8.W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają wyłącznie w pobliżu swoich sal lekcyjnych z zachowaniem bezpiecznego dystansu między sobą.

9. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

11. Dopuszcza się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. boisko szkolne, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

12. Nadal obowiązują uaktualnione zasady zawarte w Regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19.

Akcja promująca aplikację STOP COVID ProteGO Safe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zaprasza do pobrania aplikacji STOP COVID ProteGO Safe.

Link do strony : https://www.gov.pl/web/protegosafe

STOP COVID działa w oparciu o technologię Bluetooth. Aplikacja monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których jest zainstalowana. Jeśli je znajdzie, a kontakt naszego telefonu z telefonem innej osoby potrwa przynajmniej 15 minut i będzie miał miejsce w odległości mniejszej niż 2 metry – zapamięta go na 14 dni.

Jeśli w tym czasie właściciel któregoś z urządzeń zachoruje, użytkownicy aplikacji, z którymi się spotkał, otrzymają powiadomienie. Wszystko to całkowicie anonimowo. Aplikacja STOP COVID nie korzysta z żadnych danych.

Powiadomienie nie oznacza, że jesteś zakażony, ani że musisz poddać się kwarantannie. Jeśli je otrzymasz, zachowaj ostrożność – pomożesz w ten sposób zahamować rozprzestrzenianie się choroby.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.
3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.
7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza:
• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
• swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas wszystkich.
10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Wskazówki

Drodzy Uczniowie,
Ponownie w tym roku mierzymy się ze zdalną nauką.
Poniżej przypominam Wam wskazówki, jak najskuteczniej wykorzystać ten nietypowy czas.
Utrzymaj szkolny tryb dnia:
1. Wstawaj o tej samej porze.
2. Zachowaj poranną rutynę – pamiętaj o higienie i śniadaniu.
3. Przed rozpoczęciem nauki wyjdź do ogródka, z psem, na balkon albo otwórz okno i wywietrz pomieszczeniu, w którym będziesz przebywać.
4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy. W szkole wychodziliście na korytarz. Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie regenerowało umysł.
6. W czasie przerw unikaj oglądania youtuba, seriali, grania w gry. To świetna okazja do ćwiczenia samodyscypliny.
7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, nawet jeśli fizycznie będą w domu i nie mogą spędzać z Tobą czasu, kiedy Ty masz już wolne.
8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas do dzielenia się ONLINE swoimi pomysłami na kreatywny czas wolny.
9. Ustal z rodzicami czas po południu, który będziecie mogli wspólnie spędzić.
10. Zapytaj rodziców, jak w czasie szkoły online możesz pomóc im w domowych obowiązkach.
11. Ustal sobie limit grania w gry komputerowe i oglądania seriali. Będziesz mieć i tak dodatkowo więcej czasu na komputerze niż zwykle.
12. 1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to narażasz się na problemy ze snem.
13. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia. Doceń siebie! i wyciągnij wnioski na następny dzień – czego chcesz robić więcej, czego mniej.
14. Dbaj o sen. śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.
Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń!

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII

W czasie zdalnego nauczania klas starszych, uczniowie klas 1-3 mogą korzystać z wejścia głównego do szkoły. Rodziców proszę o odprowadzanie dzieci ( i odbieranie) do drzwi wejściowych. Wejścia na teren szkoły proszę ograniczyć tylko do załatwiania spraw pilnych, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie funkcjonowania szkoły obowiązującym od 1 września 2020 r.

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania dla klas IV-VIII w okresie od 26 października do 8 listopada 2020 r.:
1. Podstawową platformą komunikacyjną jest portal Dziennik Librus.
2. Nauczanie zdalne realizowane będzie poprzez platformę Teams. W razie problemów technicznych nauczyciel może wskazać inną platformę edukacyjną. 3. W ustalonym tygodniowym rozkładzie zajęć, wychowawcy klas zaznaczyli, które zajęcia będą realizowane w formie zdalnej ( przesyłanie materiałów), a które on- line ( łączenie z kamerą).
4. Potwierdzeniem obecności ucznia następuje podczas zalogowania się na platformie Teams oraz odebranie przesłanych materiałów z danego dnia. Absencja ucznia na zajęciach wymaga usprawiedliwienia jak w przypadku zajęć stacjonarnych.
5. Materiały oraz zadania do realizacji w danym dniu będą przesyłane przed określoną lekcją.
6. Wykonane zadania powinny zostać odesłane zgodnie z terminem podanym przez nauczyciela nie później niż do godziny 17.00 danego dnia.
7. Ocenianie prac, zadań następuje drogą elektroniczną z użyciem platformy Teams i portalu Librus . Nauczyciele mają obowiązek poinformować ucznia o sposobie oceny danej pracy. Uzyskane oceny zostaną wpisane do Dziennika Librus.
8. Wymagania na poszczególne oceny pozostają bez zmian, zgodnie z obowiązującym Szkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły.
9. Poprawy ocen oraz zaliczenia nieoddanych prac (w uzasadnionych przypadkach) następują do 14 dni od daty wystawiania oceny, wymagania przesłania pracy, w sposób ustalony przez nauczyciela.
10. W trakcie zdalnego nauczania ocenianiu podlega także zachowanie ucznia. 11. Nauczyciele nie mają obowiązku udzielania informacji zwrotnych w dniach wolnych od pracy, a w dni robocze po godzinie 17:30.
Konsultacje rodziców z nauczycielami prowadzone są zgodnie z harmonogramem przesłanym poprzez portal Dziennik Librus.