WF z AWF

JUŻ O D 1 KWIETNIA 2023r. PONOWNIE RUSZA W NASZEJ SZKOLE PROGRAM WF Z AWF
 Zajęcia sportowe SPORT KLUBÓW prowadzone w ramach realizacji III Edycji Zadania
organizowanego przez Skarb Państwa Ministerstwo Edukacji i Nauki  pod
nazwą WF z AWF Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” polegającego na poprawie i monitoringu stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, walce ze skutkami hipokinezji, wdrożeniu regularnej, wewnętrznej potrzeby uczestniczenia w zajęciach ruchowych oraz budowaniu świadomości z korzyści jakie dają człowiekowi zajęcia aktywności ruchowej.

Program WF z AWF Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości stanowi kontynuację zadań
realizowanych w latach 2021 i 2022 pod nazwą „Aktywny powrót do szkoły”.