Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych aby wspomóc budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

Od 1 września 2022 r. każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości. Ten program pozwala szkole na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości baza pomocy dydaktycznych szkoły wzbogaciła się o:

 – Zestaw  okularów ClassVR 8 Premium wraz z licencją na 5 lat;

– Zestaw rozszerzony – mikrokontrolerów z czujnikami i akcesoriami;

– Zestaw 8 robotów  ABILIX Krypton 0 v2 EDU z podręcznikami + 2 wielozadaniowe maty 

  Edukacyjne;

– Kostki VR do poruszania elementami 3D – rozszerzona rzeczywistość;

– Stację lutowniczą;

– Aparat fotograficzny z funkcją kamery;

– Statyw do aparatu/kamery

– Mikroporty z akcesoriami;

– Zestaw oświetlenie do realizacji nagrań;

– Mikrofon kierunkowy z akcesoriami;

– Gimbal;

– Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video.

Wyposażenie zakupione w ramach Programu Laboratoria Przyszłości umożliwia prowadzenie zajęć z wszystkich przedmiotów w szkole podstawowej. 

Pozwala zaznajomić uczniów z inżynierią, robotyką, mechatroniką, programowaniem i elektroniką. Rozwija u dzieci szereg kompetencji XXI wieku, takich jak myślenie komputacyjne, kreatywność, myślenie przyczynowo- skutkowe, umiejętności analityczne i wyciąganie wniosków.