Organizacja przedszkola

  • Godziny otwarcia
    7.00 – 15.00
  • Przyprowadzanie i odprowadzanie dziecka do przedszkola
  • Ramowy rozkład dnia
  • Realizacja podstawy programowej