Organizacja przedszkola

  • Godziny otwarcia
  • Przyprowadzanie i odprowadzanie dziecka do przedszkola
  • Ramowy rozkład dnia
  • Realizacja podstawy programowej
  • Odpoczynek
  • Spacery