Archiwum kategorii: ERASMUS

C.O.D.E.R.s (Creation Oriented Digital Education RunnerS) 2018-2021

Tytuł projektu: C.O.D.E.R.s (Creation Oriented Digital Education RunnerS) 2018-2021

Cel główny:
„Zmienia się jednostka, zmienia się świat”, rozwijanie kompetencji kluczowych (w tym z matematyki oraz umiejętności czytania i pisania w języku angielskim), współpraca międzynarodowa i współpraca rozwojowa.

Cele szczegółowe:

  1. Wprowadzenie uczniów w kodowanie i programowanie;
  2. Rozwój zawodowy nauczycieli w zakresie kodowania i interdyscyplinarności;
  3. Rozwijanie u uczniów myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenie algorytmicznego, myślenia krytycznego, umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności pracy w grupie;
  4. Dzielenie się dobrymi praktykami;
  5. Strategiczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  6. Zwiększenie poziomu nauki języka obcego.