Zasady przyjmowania uczniów

ZASADY ZAPISÓW DZIECI DO  KLASY  1  W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W ZABŁOCIU  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023 dotyczy:

  • dzieci 7 letnich (rocznik 2015)obowiązkowo
  • dzieci odroczonych w roku szkolnym 2021/22
  • dzieci 6 letnich (rocznik 2016) – nieobowiązkowo, dobrowolnie na wniosek rodzica

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia (zał. nr 1) lub wniosku rodzica (dzieci 6 -letnie) (zał. nr 1a). Wydawanie i składanie zgłoszeń i wniosków w  sekretariacie szkoły:
w terminie  od 14 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu, na podstawie złożonego wniosku rodzica (zał. 2 lub 2a). Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły:

w terminie w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 czerwca 2022 r.   do 21 czerwca 2022 r.     w terminie uzupełniającym: od 22 sierpnia 2022 r.  do 23 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia i wnioski tutaj: ↓

zał. nr_1_zgł._wypełnia_rodzic_dziecka_7 letniego

zał. nr_1a_wniosek_wypełnia_rodzic_dziecka_6 letniego

Inne dokumenty:

Zasady_przyjmowania_i_rekrutacji_do_kl.1_SP_2022_2023

Zarządzenie_1243.2022

zał. nr 2_do_Zarządzenia_1243.2022