Zapisy i rekrutacja dzieci do kl. 1 na rok szk. 2023/2024

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2023/2024 dotyczy:

  • dzieci 7 letnich (rocznik 2016) – obowiązkowo;
  • dzieci odroczonych w roku szkolnym 2022/23;
  • dzieci 6 letnich (rocznik 2017) – nieobowiązkowo,  dobrowolnie na wniosek rodzica.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia lub wniosku (dot. dzieci 6 -letnich) rodzica.

Wydawanie i składanie zgłoszeń i wniosków w SEKRETARIACIE SZKOŁY
od 06 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r.

Zgłoszenie lub wniosek do pobrania tutaj ↓

zał. nr_1_zgłoszenie_dziecko_7 letnie

zał. nr_1a_wniosek_dziecko_6 letnie

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu, na podstawie złożonego wniosku rodzica.

Wydawanie i składanie wniosków w SEKRETARIACIE SZKOŁY

w terminie w postępowaniu rekrutacyjnym: od 19 czerwca 2023 r.   do 20 czerwca 2023 r.

w terminie uzupełniającym: od 21 sierpnia 2023 r.  do 22 sierpnia 2023 r.

Wniosek do pobrania tutaj ↓

zał. nr_2_wniosek_rekrutacja_dziecko_7 letnie

zał. nr_2a_wniosek_rekrutacja_dziecko_6 letnie

Inne dokumenty do pobrania:

Zasady_przyjmowania_i_rekrutacji_do_kl.1_SP_2022_2023

Zarządzenie nr 1669 z dn. 23.01.2023r. ws terminów rekrutacji

Harmonogram rekrutacji szkoła Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1669 z dn. 23.01.2023r

Kryteria_brane_pod_uwage_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_do_klasy_I_szkoly_podstawowej_(uchwala_Rady_Miejskiej)(1)