Informacja o zapisie dzieci do kl. 1 na rok szk. 2024/2025

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia lub wniosku (dot. dzieci 6 -letnich) rodzica.

Wydawanie i składanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie szkoły
od 12 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Zgłoszenie lub wniosek do pobrania tutaj ↓

Zgłoszenie_7 lat_zał.1

Wniosek_6lat_zał.1a

do zgłoszenia/wniosku proszę wypełnić: Oświadczenie_religia

REKRUTACJA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu, przyjmowane są do klasy pierwszej  na podstawie złożonego wniosku rodzica.

Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły

w terminie w postępowaniu rekrutacyjnym: od 18 czerwca 2024 r.   do 19 czerwca 2024 r.

w terminie uzupełniającym: od 20 sierpnia 2024 r.  do 21 sierpnia 2024 r.

Wniosek do pobrania tutaj ↓

Wniosek_7 lat_zał.2_rekrutacja

Wniosek_6 lat_zał.2a_rekrutacja

Oświadczenie_religia

potwierdzenie_woli_rekrutacja

Inne dokumenty:

Zasady_2024_2025

Więcej informacji na stronie: https://www.strumien.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-klas-i-szkol-podstawowych_4

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2024/2025 dotyczy: dzieci 7 letnich (rocznik 2017) – obowiązkowo; dzieci odroczonych w roku szkolnym 2023/24; dzieci 6 letnich (rocznik 2018) – nieobowiązkowo,  dobrowolnie na wniosek rodzica.

PRZYJĘCIE DZIECKA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO.

  1. Przyjęcie ucznia do klas I – VIII zamieszkałego w obwodzie Szkoły dokonuje się z urzędu. Rodzic wypełnia ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE UCZNIA.
  2. O przyjęciu ucznia do kl. I-VIII spoza obwodu do szkoły decyduje dyrektor. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. W przypadku pozytywnej decyzji dyrektora/organu prowadzącego rodzic wypełnia WNIOSEK  O PRZYJĘCIE UCZNIA.

Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły Podstawowej z dniem wskazanym na zawiadomieniu o przekazaniu ucznia.

1. Zgłoszenie w trakcie

2. Wniosek w trakcie