Wszystkie wpisy, których autorem jest Gabriela

Gmina Strumień dla Ukrainy

Gmina Strumień pomaga wojennym uchodźcom z Ukrainy. Rusza zbiórka potrzebnych rzeczy.

Od poniedziałku (28.02) w kolejnych miejscowościach gminy będzie uruchomiona zbiórka rzeczy i artykułów spożywczych z przedłużonym terminem ważności dla uchodźców z terenów objętych wojną. Prosimy o dostarczanie aktualnie tylko najbardziej potrzebnych rzeczy w stanie używalności.

Są to:

  • żywność z dłuższym terminem przydatności (konserwy mięsne, rybne, pasztety, przetwory mięsne np. pulpety, klopsy, gołąbki itp. makarony, kasze, ryż, cukier, mąka, przetwory warzywne i owocowe, olej spożywczy)
  • pościel, koce, śpiwory, karimaty,
  • łóżka polowe – składane z materacami,
  • powerbanki, baterie,
  • środki higieniczne i kosmetyki.

Terminy zbiórek:

Gmina Strumień uruchomiła adresy mailowe do kontaktu z osobami chętnymi do zaoferowania swojej pomocy obywatelom Ukrainy.

ukraina@um.strumien.pl

pomagamy@um.strumien.pl

Pod tymi adresami można zgłaszać rodzaj oferowanej pomocy: wolontariat, chęć zapewnienia zakwaterowania, wsparcie psychologiczne, pomoc jako tłumacz itp. Prosimy pozostawić także dane kontaktowe.

Wszelkie informacje w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –> TUTAJ

Informacja z MOPS Strumień o zmianach w programie “Rodzina 500+”

Wraz z początkiem 2022 r. nastąpiły istotne zmiany w programie „ Rodzina 500+”.

Od stycznia 2022 r. obsługę programu  w miejsce samorządów przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym wszystkie osoby, które od lutego 2022 r. chcą ubiegać się o przyznanie wspomnianego świadczenia winny kierować wniosek wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istotną zmianą jest również to, iż wnioski składać można do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Rozpatrywanie wniosku w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez ZUS odbywa się w formie elektronicznej. Informacja o przyznaniu świadczenia 500+ będzie znajdowała się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – także, gdy wniosek został złożony przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Przyznane przez ZUS świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wypłata świadczenia 500+ będzie się odbywać wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Osoby, które złożą w ZUS wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie, ustalenie prawa do wypłaty świadczenia 500 + nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu nadal realizuje tylko te wnioski, które zostały złożone do końca 2021 r. Dlatego osoby, które złożyły wnioski w zeszłym roku, na trwający już okres wypłaty świadczeń (od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.), nie powinny składać wniosków do ZUS o jego ponowne przyznanie za ten okres.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące przyznawania świadczenia dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Informacja z MOPS w Strumieniu o dodatku osłonowym

Dodatek osłonowy

 Wnioski o dodatek osłonowy można składać w MOPS w Strumieniu w wersji elektronicznej oraz papierowej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Dodatek przysługuje jeżeli:

  • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie;
  • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie na osobę.

Dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się dodatku, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

Dodatek osłonowy przyznawany jest na rok 2022 w następujących wysokościach:

Rodzaj gospodarstwa Kwota dodatku osłonowego Podwyższona kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednoosobowe 400 zł 500 zł
Gospodarstwo 2-3 osób 600 zł 750 zł
Gospodarstwo 4-5 osób 850 zł 1062,50 zł
Gospodarstwo co najmniej 6 osobowe 1150 zł 1437,50 zł

Bardzo ważne jest, iż w przypadku ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku konieczny jest fakt wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Strumień źródła zasilania opalanego węglem lub paliwem węglopochodnym. W przeciwnym wypadku, dodatek osłonowy przysługuje tylko w podstawowej wysokości.

Dodatkowych informacji udzielają drogą telefoniczną pracownicy tutejszego Ośrodka pod nr tel.  33 8570103

Zasady zapisów dzieci do 1 klasy SP Zabłocie 2022/2023

ZASADY ZAPISÓW DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W ZABŁOCIU  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023 dotyczy:

  • dzieci 7 letnich (rocznik 2015)obowiązkowo
  • dzieci odroczonych w roku szkolnym 2021/22
  • dzieci 6 letnich (rocznik 2016) – nieobowiązkowo, dobrowolnie na wniosek rodzica

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia (zał. nr 1) lub wniosku rodzica (dzieci 6 -letnie) (zał. nr 1a). Wydawanie i składanie zgłoszeń i wniosków w  sekretariacie szkoły:
w terminie  od 14 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu, na podstawie złożonego wniosku rodzica (zał. 2 lub 2a). Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły:

w terminie w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 czerwca 2022 r.   do 21 czerwca 2022 r.     w terminie uzupełniającym: od 22 sierpnia 2022 r.  do 23 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia i wnioski tutaj: ↓

zał. nr_1_zgł._wypełnia_rodzic_dziecka_7 letniego

zał. nr_1a_wniosek_wypełnia_rodzic_dziecka_6 letniego

Inne dokumenty:

Zasady_przyjmowania_i_rekrutacji_do_kl.1_SP_2022_2023

Zarządzenie_1243.2022

zał. nr 2_do_Zarządzenia_1243.2022

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu do skorzystania z oferty przygotowanej na ferie szkolne!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na Ferie 2022 z emgokiem

Ponadto informujemy o programie i godzinach pracy podczas ferii Świetlicy w Zabłociu: https://www.emgok.pl/2022/02/ferie-2022-w-swietlicach-emgok/