Oferta pracy.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu zatrudni osobę na stanowisko nauczyciela przedszkola i wychowawcy świetlicy w SP Zabłocie i wicedyrektora Z.Sz.-P. w Zabłociu –  razem: 1 etat .

Podania o pracę należy składać do 30 lipca 2021 r. w sekretariacie Z.Sz.-P. w Zabłociu, ul. Bielska 36, 43-246 Strumień.

Szczegóły oferty:

przedszkole,świetlica, wice, Załącznik_nr_1