Projekt „ Das Bild der Anderen”

Projekt „ Das Bild der Anderen” Od października 2023r. chętni uczniowie z klasy VII biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Goethe-Institut „Das Bild der Anderen”. Projekt ten polega na wymianie e-maili w języku niemieckim z rówieśnikami z innych krajów, będących na tym samym poziomie kompetencji językowych.

Nasi uczniowie aktualnie korespondują z uczniami z Serbii. W czasie projektu poszerzają nie tylko znajomość języka niemieckiego, ale dowiadują się również, jak żyją ich rówieśnicy w innym kraju. Celem projektu jest wprowadzenie do tradycyjnej lekcji języka niemieckiego, opartej w głównej mierze na ustnej komunikacji, możliwości nadania jej autentycznego pisemnego wymiaru. Uczniowie przekonują się, że język niemiecki, jest językiem międzynarodowym, którym można porozumiewać się na całym świecie. Przede wszystkim zaś ,,Das Bild der Anderen” daje możliwość poznania innych, którzy okazują się tacy sami jak my. Należy dodać, ze projekt jest w pełni bezpieczny dla uczniów, gdyż e-maile administrowane są przez nauczyciela języka niemieckiego.