Aktywna Tablica

W ramach rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 szkoła została doposażona w sprzęt o wartości 43 750,00 zł.

W skład zestawu wchodzą :

– Zestaw SmartFloor Rewalidacja;

– Monitor interaktywny ActivPanel

– Zestaw programów mTalent składający się z  gotowych narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, które mogą zostać włączone w program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.