Pomoce dydaktyczne z drukarki 3D

Wśród dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych z matematyki brakowało mi modeli różnych trójkątów. Modele wykonane z papieru były bardzo nietrwałe. Dzięki rozwojowi technologii udało mi się zaprojektować,  a następnie wydrukować na drukarce 3D różne modele trójkątów.Zostały one wykorzystane na lekcji matematyki w klasie V podczas realizacji tematu „Rodzaje trójkątów”.  Zadaniem uczniów było określenie rodzaju modelu trójkąta zarówno ze względu na miary kątów jak i ze względu na długości boków.  Uczniowie na konkretnych modelach doświadczyli między innymi, że istnieją trójkąty rozwartokątne równoramienne i prostokątne równoramienne. Dostrzegli również, że nie istnieje trójkąt który jest jednocześnie prostokątny i równoboczny. Jak widać drukarka 3D jest przydatnym urządzeniem. Niestety są również ciemne strony druku 3D. Są nimi bardzo długi czas wydruku, trudność w doborze odpowiedniej temperatury stołu oraz ekstrudera (jest inna dla każdego fi lamentu i zależna również od temperatury otoczenia) oraz słaba adhezja (przyczepność wydruku do powierzchni stołu roboczego).