Informacja z MOPS w Strumieniu o dodatku osłonowym

Dodatek osłonowy

 Wnioski o dodatek osłonowy można składać w MOPS w Strumieniu w wersji elektronicznej oraz papierowej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Dodatek przysługuje jeżeli:

  • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie;
  • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie na osobę.

Dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Nie wypłaca się dodatku, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

Dodatek osłonowy przyznawany jest na rok 2022 w następujących wysokościach:

Rodzaj gospodarstwa Kwota dodatku osłonowego Podwyższona kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednoosobowe 400 zł 500 zł
Gospodarstwo 2-3 osób 600 zł 750 zł
Gospodarstwo 4-5 osób 850 zł 1062,50 zł
Gospodarstwo co najmniej 6 osobowe 1150 zł 1437,50 zł

Bardzo ważne jest, iż w przypadku ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku konieczny jest fakt wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Strumień źródła zasilania opalanego węglem lub paliwem węglopochodnym. W przeciwnym wypadku, dodatek osłonowy przysługuje tylko w podstawowej wysokości.

Dodatkowych informacji udzielają drogą telefoniczną pracownicy tutejszego Ośrodka pod nr tel.  33 8570103