Informacja o zapisie dzieci do kl. 1 na rok szk. 2024/2025

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2024/2025 dotyczy:

  • dzieci 7 letnich (rocznik 2017) – obowiązkowo;
  • dzieci odroczonych w roku szkolnym 2023/24;
  • dzieci 6 letnich (rocznik 2018) – nieobowiązkowo,  dobrowolnie na wniosek rodzica.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia lub wniosku (dot. dzieci 6 -letnich) rodzica.

Wydawanie i składanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie szkoły

od 12 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Więcej informacji, druki do pobrania w zakładce: Szkoła/Zasady przyjmowania.

REKRUTACJA dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu, przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie złożonego wniosku rodzica.

Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły:

w terminie w postępowaniu rekrutacyjnym: od 18 czerwca 2024 r.   do 19 czerwca 2024 r.

w terminie uzupełniającym: od 20 sierpnia 2024 r.  do 21 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji o rekrutacji, druki do pobrania w zakładce: Szkoła/Zasady przyjmowania.