Pomoce dydaktyczne z drukarki 3D

Wśród dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych z matematyki brakowało mi modeli różnych trójkątów. Modele wykonane z papieru były bardzo nietrwałe. Dzięki rozwojowi technologii udało mi się zaprojektować,  a następnie wydrukować na drukarce 3D różne modele trójkątów.Zostały one wykorzystane na lekcji matematyki w klasie V podczas realizacji tematu „Rodzaje trójkątów”.  Czytaj dalej Pomoce dydaktyczne z drukarki 3D