Dzień w teatrze!

23 maja 2024 roku uczestnicy kółka teatralnego “Eurydyka” wybrali się do Teatru Lalek im. J. Zitzmana “Banialuka” w Bielsku-Białej.

Najpierw zajęli miejsca na widowni, aby zobaczyć spektakl pt. “Włosy Mamy”. Przedstawienie w bardzo obrazowy sposób zwróciło uwagę na problem depresji. Główna bohaterka zmagała się z chorobą swojej Mamy, odczuwała panującą w domu atmosferę i próbowała się w niej odnaleźć. Scena tonęła we włosach, które oddawały stan psychiczny Mamy. Spektakl dostarczył wielu emocji i na sześćdziesiąt minut wyłączył widzów z otaczającej rzeczywistości.

Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach aktorskich, które prowadziła aktorka tamtejszego teatru – Magdalena Obidowska. Dzięki licznym ćwiczeniom teatralnym i krótkim etiudom młodzi artyści zrozumieli istotę aktorstwa. Wspólna zabawa uruchomiła wyobraźnię dzieci oraz pomogła bardziej świadomie spojrzeć na teatr, pracę aktora i samego siebie.

Dzień w teatrze dostarczył uczniom wielu wrażeń i  z pewnością zostanie w ich pamięci.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu i Towarzystwu Przyjaciół Dzieci za dofinansowanie wyjazdu. 🙂