SPRZĄTANIE ŚWIATA

We wtorek, 27 września 2022r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA (Clean Up the World).

Kampania ta odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i kształtowanie odpowiednich nawyków.